جزئیات مجموعه عکس

خانه عمه باجی

عمه باجی زنی است که خانه اش پر از نقش و رنگ است. از انواع گل ها و پارچه های رنگی گرفته تا دیوارهای پر عکس.او اعتقاد دارد که این گونه دلش نمی گیرد

  • تاریخ:
    سه شنبه 03 اسفند 1395
  • مجموعه:
    خانه عمه باجی