جزئیات مجموعه عکس

6 صبح

6صبح بخشی از یک پروژه گروهی عکاسی است. به یادآوردن لحظه های دارای بارِ روایی .از 6 صبح، زمانی که زندگی در روز دیگری آغاز می شود، ایده ی اصلی این مجموعه است

  • تاریخ:
    سه شنبه 03 اسفند 1395
  • مجموعه:
    6 صبح