جزئیات مجموعه عکس

زنده به زاینده‌رود1392

زاینده‌رود شناسنامه هویتی شهر تاریخی اصفهان است و درواقع شریان مهم حیاتی این شهر است. به‌جز وابستگی اقتصادی و گردشگری این شهر به زاینده‌رود، پیوند عاطفی و احساسی ساکنان اصفهان و حتی گردشگران را نمی‌توان به این رودخانه نادیده گرفت. چند سالی است که بیش از نیمی از سال آب این رودخانه خشک می‌شود و فقط در برخی ماه‌ها این رودخانه آبگیری می‌شود اما با برگشتن آب به بستر این رودخانه، نشاط و طراوت هم به چهره مردمان این سرزمین برمی‌گردد؛ سرمایه‌ای گران‌بها که جایگاه اجتماعی آن در فقدان، محسوس‌تر و ملموس‌تر به چشم می‌آید و باید برای حفظ اندک بقایای آن تلاشی بسیار داشت. در عکس‌های ذیل این مجموعه سعی شده است نشاط اجتماعی پس از دوره تازه آبگیری زاینده‌رود به تصویر کشیده شود.

  • تاریخ:
    سه شنبه 03 اسفند 1395
  • مجموعه:
    زنده به زاینده‌رود1392