جزئیات مجموعه عکس

روایت اول نوغان

نوغان امروزه راسته خیابانی است با کوچه های باریکی منشعب از آن؛ واقع در بلوار طبرسی در نزدیکی حرم امام رضا (ع) طبق اسناد ذکر شده در کتب تاریخی ، قدیمی ترین محله مشهد- که هسته اولیه شکل گرفتن مشهد هم از آنجا آغاز شده است- نوغان می باشد. در روایات تاریخی و اسلامی پس از شهادت امام رضا، این زنان نوغان بودند که با گذشتن از مهریه های خود پیکر مظهر ایشان را تشییع کردند . و با احتساب این روایات به گفته برخی تاریخ نویسان قدمت این محله به حدود 1500 سال قبل بر می گردد. اما انچه مشخص است از این قدمت هزارو چند ساله اکنون نشانی باقی نمانده است. نوغان اکنون محله ای است برای سکونت کوتاه مدت و ارزان زائرین ، محله ای که بی نگاه مهندسی و یا نگاه میراث فرهنگی تنها بر اثر حضور زائرین و نیازهای آنها به شکل بی نظمی طی عصر معاصر فرم گرفته است. نوغان ملغمه ای است از دیروزِ دور و امروزِ دورتر که در میان بلندمرتبه سازی هایی که هر روز بیشتر اطراف حرم را در میان می گیرد به حیات خود ادامه می دهد. مجموعه زیر عکس هایی است از زندگی روزمره در شبانه روز این محله مهم مشهد.

  • تاریخ:
    یک شنبه 10 دی 1396
  • مجموعه:
    روایت اول نوغان