جزئیات مجموعه عکس

ميزبان

محبوبه هاشمي پرستار بخش ICU در بيمارستان امام رضاي مشهد است. با شروع پاندمي کرونا اين بخش به بيماران کرونايي اختصاص يافت. خانم هاشمي بيش از دو ماه است که همراه با ساير همکارانش به مراقبت و مداواي بيماران مبتلا به کرونا با شرايط وخيم مي‏پردازد. اين تغيير با ايجاد چالش‏‎هايي سخت و متفاوت در زندگي شخصي محبوبه همراه بوده است. او ناگزير به خاطر شرايط ويژه کاري، دو فرزندش را به طور موقت از خود دور کرده است و فرزندان اکنون در منزل پدربزرگ و مادربزرگشان هستند. همسر خانم هاشمي هم از نيروهاي درماني است و به علت مشغله هاي بسيار، کمتر فرصت رسيدگي به امور منزل را دارد. پاندمي کرونا همچنان در ايران و جهان قرباني مي گيرد و هيچ کس انجام آنرا نمي‏داند. 1- خانم هاشمي در هر شيفت کاري ناگزير است از لباس محافظ مخصوصي استفاده کند. اين شيفت‏ها گاهي بیشتر از 12 ساعت به طول مي انجامد. 2-مراقبت دائمي و چکاپ بيماران کرونايي که به دستگاه تنفسي وصل هستند، از جمله کارهاي هميشگي اوست. 3- بخش ويژه ICU اورژانس عدالتيان (محل کار خانم هاشمي). 4-خانم هاشمي هفته‏اي يکبار با حفظ فاصله و رعايت شرايط بهداشتي امير حسين فرزند شش ساله اش را مي‏بيند تا کارهاي مربوط به پيش دبستاني اورا انجام دهد. 5- محمد فرزند بزرگتر او، دانش آموز کلاس اول دبيرستان است وامور مربوط به تحصيل او مثل همه دانش آموزان ، در حال حاضر به صورت مجازي انجام مي‏شود. مادربزرگ از آموزش مجازي اطلاع چنداني ندارد و نمي‏تواند به محمد کمک زيادي کند. 6- خانم هاشمي بايد حواسش به درس محمد هم باشد وحتي در شرايط کاري هم رابط بين او و دبيرانش است. به علت مشغله کاري در بيمارستان او چندين بار از معلمان مدرسه اخطار گرفته است. 7- خانم هاشمي تصور مي کرد روند شيوع کرونا بعد از دوماه قطع مي شود اما اکنون اين اوضاع همچنان ادامه دارد و بايد فاصله او با با فرزندانش حفظ شود. انواع فاصله گذاري مهم‏ترين راهکار پيشنهادي براي جلوگيري از توسعه بيماري است. 8- به جز ملاقات محدود و يکبار در هفته، محبوبه سايرساعات غير کاري را به دور از بچه ها در خانه خودش مي گذراند. اميرحسين به اتفاق پدر بزرگ بعد از ملاقات، مادر را بدرقه مي کند. 9- امير حسين براي بردن يکي از اسباب بازي‏ ها به خانه آمده است. مادربزرگ معتقد است اسباب بازي بهانه بوده، اميرحسين دلتنگ مادرش است. 10- در اوايل سال 1399 پدربزرگ محبوبه فوت کرد اما محبوبه به دليل محدوديت هاي کاري، نتوانست در هيچ يک از مراسم محدود يادبود او شرکت کند. 11- خانم هاشمي دچار نوعی بيماري تيروييدي است و چند ماهي است که درمان را شروع کرده است اما با شرايط کاري حال حاضر، روند درمان دچار اخلال شده است. 12- خانواده براي تجديد قواي روحي محبوبه با او تماس تصويري گرفته اند. 13- محبوبه همچنان ميزبان است، ميزبان ويروس، ميزبان بيماران و ميزبان دلتنگي هاي خود و خانواده اش.

  • تاریخ:
    جمعه 16 خرداد 1399
  • مجموعه:
    ميزبان